Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Energies convencionals’ Category

Les energies convencionals són aquelles que, la seva distribució estpa repartida per tot el món i disposar d’elles és qüestió econòmica i ambiental. Com a energies convencionals podem anomenar el carbó, el petroli, el gas natural, i la nuclear.

– El petroli: els petroli és un líquid bituminos (orgànic i combustible) i d’origen natural. Es preveu que ens queden 50 añs de reserva de petroli. Com a avantatge podem dir que és versàtil.

-El carbó: Elcarbó és una roca sedimentària d’origen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil  pel seu elevat poder calorífic gràcies a que té un contingut majoritari de carboni.

– El gas natural: està format per una barreja de gasos i es troba en jaciments fòssils. Pot trobar-se sol, disolt o associat al petroli o a diposits de carbó. També es pot aobtenir amn processos de descomposició de restes organiques.

-La nuclear: s’obté aprofitant les reaccions nuclears espontàneas o provocades pels humans. La característica principal és la elevada cantitat d’energies que pot produir-se per una unitat de massa de material utilitzat, en comparació amb altres tipus d’energia.

Anuncis

Read Full Post »