Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Energia Geotèrmica’ Category

El funcionament de les centrals geotèrmiques es basa en la diferència de temperatura que hi ha en el exterior de l´escorça terrestre i les capes més internes.
Per obtenir energia elèctrica s´introdueix aigua a pressió, mitjançant una canonada, en un punt calent de l´interior de la Terra. L´aigua, en escalfar-se, es converteix en calor que ascendeix a la superfície per altra canonada.
Dins l´intercanviador, el vapor sobreescalfat cedeix la seva calor a un fluid, el freó; fa que es vaporitzi i retorna a l´interior de la Terra per tal de repetir el cicle.
El freó vaporitzar és conduït a la turbina per fer-la girar. Posteriorment, es liqua en el condensador i passa un altra vegada a l´evaporador.

L´ inconvenient més important d´aquest tipus de centrals rau en la necessitat de fer servir tecnologia avançada i en la localització de punts calents que tinguin un accés relativament fàcil des de la superfície.

A l´Estat espanyol, l´energia geotèrmica s´utilitza solament en els balnearis i per al subministrament d´aigua calenta als habitatges.
Les zones amb més potencials són Catalunya, Andalusia, Galícia, Madrid, Burgos i sobretot les Canàries.

Anuncis

Read Full Post »

Descubren un río subterráneo en Roma que podría producir energía geotérmica.

 

Su extensión es mucho mayor que la del río superficial, ya que se encuentra incluso varios centenares de metros a ambos lados del mismo.

 

 

ROMA.- Científicos italianos han descubierto un gran río subterráneo, que discurre por debajo de Roma, de mayor extensión que el Tíber y que podría servir para producir energía geotérmica, ya que su temperatura media es de 20 grados.

Según informa hoy el “Corriere della Sera”, el equipo del vulcanólogo y geoquímico italiano Franco Barberi ha reconstruido el curso del acuífero gracias a la exploración de más de 200 pozos a lo largo de la capital italiana.

“El Tíber esconde, bajo su lecho, un enorme río subterráneo, completamente separado, que podría ser utilizado como fuente de energía geotérmica para calentar y enfriar gran parte de las viviendas de la capital, con un notable ahorro de combustible y reducción de la contaminación”, ha asegurado Barberi.

Sin embargo, el científico ha precisado que no se debe imaginar este acuífero como una caverna bajo la ciudad, sino que se trata de “un flujo de agua subterránea que discurre entre la grava y la arena del antiguo curso del Tíber, encerrado, por encima y por debajo, por dos estratos de terreno impermeables”.

Su extensión es mucho mayor que la del río superficial, ya que se encuentra incluso varios centenares de metros a ambos lados del mismo.

A través de las muestras extraídas y analizadas por el equipo de científicos, se conoce que el agua del río subterráneo, situado entre 30 y 60 metros

por debajo del nivel de la ciudad, tiene un pH neutro y no presenta contaminaciones, mientras que su temperatura, que oscila entre los 18 y los 21 grados, la hace susceptible de ser utilizada para producir energía geotérmica, según los investigadores.

Aunque en el pasado este tipo de energía se extraía de aguas termales a mayor temperatura, los investigadores advierten de que ahora existe la tecnología para utilizar aguas con menos de 20 grados, como se hace ya con éxito en Suecia y otros países del norte de Europa.

El equipo espera ahora que empresas del sector privado se pongan en contacto con ellos para diseñar “prototipos” para la instalación de bombas que extraigan el líquido del acuífero, y el presidente del Instituto Nacional de Geología y Vulcanología, Enzo Boschi, ha asegurado que Roma puede alcanzar así “la independencia de los hidrocarburos, convirtiéndose en la capital más limpia de Europa”.

 

FUENTE: EL INFORMADOR, DIARIO INDEPENDIENTE

 

 

 

Read Full Post »

L’energia Geotérmica es una energia que sobte a causa de la calor produida en l’interior de la terra per la desintegració d’elements radioactius i de la calor que es va originar en el proccés de formació de la terra.
Aquest energia es presenta en forma de jaciments d’aigua calenta, com ara volcans o gueisers.

EXTRACCIÓ:
Es perfora el terra i s’extreu l’aigua en forma de vapor( sempre i que la seva temperatura sigui suficienment elevada) per despres aplicarla al diferents metodes d’obtenció d’energia.

COM ES FORMA:
1- L’aigua s’acumula en el subsòl o aqüífer.
2- Un raig calorific provinent del magma escalfar l’aigua.
3- Diverses roques esquerdades fan posible que la font exterior també tingui calor.
4- A la escorça superior roques de caracter impermeable fan posible que es retingui la calor de la escorça inferior.

RECURSOS OBTINGUTS:
Aigua calenta per a tot tipus d’usos, i corrent electric.

AVANTATGES:
1- Evita la dependencia de recursos del exterior.
2- Produeix pocs residus.
3- La seva producció no es veu afectada per el agents externs ( plujes, sequeres….)
4- Serveix com a substitut de la energia fossil i nuclear entres altres.
5- Comportar un gran estalvi economic.

INCONVENIENTS:
1-Emissió d’àcid sulfhídric que es detecta per una olor molt forta, però que en quantitats molt elevades no es percep i és letal.
2-Emissió de CO2, i per tant augment de l’efecte hivernacle.
3-Contaminació tèrmica
4-Degradació del paisatge
5-No es pot transportarment del planeta.

Read Full Post »