Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Energia Biomassa’ Category

Energia biomassa

A Catalunya a l’any 2003 la biomassa en el seu conjunt (biogas, biocombustibles I biomassa llenyosa) representava el 19,7 % del consum total d’energies renovables. L’objectiu pel 2015 es del 43 %, del qual ha de créixer espectacularment l’us de biocombustibles un que passa de 3,9% al 25% en decriment de la biomassa llenyosa que baixarà un 2,7 %. Es preveu que el biodièsel substitueixi el 15% del consum de gas-oil d’automoció.

La biomassa com a font d’energia produeix menys emissions que els recursos convencionals, com el gas natural i el carbó. A més, l’aprofitament energètic de la biomassa forestal no té un impacte mediambiental significatiu, ja que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul. També la seva utilització ajuda a reduir les emissions de sulfurs (SO2) i d’òxids de nitrogen (NOx) a l’atmosfera.

(més…)

Anuncis

Read Full Post »

Informació

La biomassa és una font important que pot contribuir a pal·liar el dèficit energètic actual, ja que és renovable, barata,relativament neta (com a mínim, més que la procedent dels combustibles fòssils) i necessita tecnologies poc complexes.
L’energia de la biomassa està continguda en els enllaços químics d’alta energia presents a la matèria viva. Per tant, qualsevol ésser viu, o les sues restes contitueixen una font potencial d’energia que es pot alliberar i utilitzar directament, o després d’un tractament previ.

Diferents tipus de biomassa:
Biomassa extreta dels ecosistemes : Una gran part de la Biomassa que s’utilitza en l’actualitat (sobretot als països desenvolupats) prové de la tala d’arbres, per a l’obtenció de fusta. Presenta important impacte ambiental

Biomassa procedent de biocultius. En molts països es cultiven plantes amb alt contingut energètic i ràpid creixement (determinals cereals, remolatxa, creïlla, eucalitus, etc) com a font energètica.

Biomassa excedentària i residual . Hi ha cultius (card, gira-sols, lli, etc) en els quals una part de la producció s’utilitza per a usos alimentaris o industrials, i la part que sobra per a l’obtenció d’energia. pel que fa a residus, parlariem de tots aquells recursos orgànics que no es destinen a altres usos (explotacions forestals, excrements proviments de la ramaderia, part orgànica dels residus sòlids urbans, fangs de les deputadores d’aigua residual, etc.

Diferents processos:
1. Procés termoquímic: combustió, gasificació o piròlisis

2. Procés bioquímic: digestió anaeròbia o fermentació alcohòlica.
Els processos termoquímics via combustió o gasificació generen com a productes secundaris CO2, SO2, metà, òxid nitrós i cendres, importants contaminants atmosfèrics. La fermentació alcohòlica, per la seua banda, genera CO2 i fibres.

Read Full Post »

La biomassa és una font important que pot contribuir a pal·liar el dèficit energètic actual, ja que és renovable,,barata ,relativament neta. i necessita tecnologies poc complexes. L’energia de la biomassa està continguda en els enllaços químics d’alta energia presents a la matèria viva. Per tant, qualsevol ésser viu, o les sues restes constitueixen una font potencial d’energia que es pot alliberar i utilitzar directament, o després d’un tractament previ.

Hi ha moltes fonts d’energia classificables sota el concepte “biomassa”. La biomassa és una energia neta. La biomassa és la font d’energia que junt amb la eòlica més aportacions pot realitzar. El concepte biomassa significa aprofitament energètic de la matèria orgànica.

La biomassa és un combustible no fòssil, les emissions de C02 que produeix no alteren l’equilibri de la concentració de carboni atmosfèric, i per tant, no contribueix en el efecte hivernacle. És una forma d’emmagatzematge  a curt termini de l’energia solar en forma de carboni.

El seu ús redueix les emissions globals de CO2 sempre que se substitueixi a un combustible fòssil.

En els casos en els que s’aprofita el metà( gas que té més poder en l’efecte hivernacle) i s’evita la seva emissió, el benefici climàtic és major.

La biomassa es part del cicle natural del carboni entre la terra i l’aire.

La biomassa pot ser:

-residus agrícolas:palla..

-residus forestals:llenya,branques..

-restes de fusta de les industries forestals:astelles..

-cultius energetics: cards..

-residus dels animals: excrements…

És un tipus d’energia renovable, sempre i quan es fagi una explotació controlada dels seus recursos naturals.

 

Informació obtinguda de: http://www.greanpeace.es, http://www.aplicasolars.com.

Read Full Post »