Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Març de 2009

El funcionament de les centrals geotèrmiques es basa en la diferència de temperatura que hi ha en el exterior de l´escorça terrestre i les capes més internes.
Per obtenir energia elèctrica s´introdueix aigua a pressió, mitjançant una canonada, en un punt calent de l´interior de la Terra. L´aigua, en escalfar-se, es converteix en calor que ascendeix a la superfície per altra canonada.
Dins l´intercanviador, el vapor sobreescalfat cedeix la seva calor a un fluid, el freó; fa que es vaporitzi i retorna a l´interior de la Terra per tal de repetir el cicle.
El freó vaporitzar és conduït a la turbina per fer-la girar. Posteriorment, es liqua en el condensador i passa un altra vegada a l´evaporador.

L´ inconvenient més important d´aquest tipus de centrals rau en la necessitat de fer servir tecnologia avançada i en la localització de punts calents que tinguin un accés relativament fàcil des de la superfície.

A l´Estat espanyol, l´energia geotèrmica s´utilitza solament en els balnearis i per al subministrament d´aigua calenta als habitatges.
Les zones amb més potencials són Catalunya, Andalusia, Galícia, Madrid, Burgos i sobretot les Canàries.

Anuncis

Read Full Post »

La Energia Solar a pasat de ser “aquella energia renovable” a una important energia i amb un gran futur productiu energetic.
Es diu que aquest present any el sol deixara anar cuatro-mil vegades mes energia de la que consumim actualment, un fet bastant propici per a la posible crisis energetica que estem pasant.
En aquest cast podem concreta que Espanya acaba sent el país que es veu mes beneficiat amb l’energia solar entre tota europa, ja que cada metre cuadrat del sol español incideix a una cantitat de 1500 bats al any, els quals poden ser manejats de diferentes maneres, entre una de elles, produir electricitat.
També a aquestes altures ha quedat clar, que l’energia solar com ha font pura y renovable que es, ens podria lliura de la dependecia del carbó…petroli…..
Cal dir que amb aquesta energia, no tot es un camí de roses, ja que es una energia desvariable, que en certs periodes del any baixa el seu rendiment.
Es creu que si s’investigue mes aquesta energia es pot arribar a fer-la competent a escala mundial, aconseguin una energia totalment neta, la qual ens pot durar perfectament per als proxims sis millons d’anys.

Read Full Post »

Les energies convencionals són aquelles que, la seva distribució estpa repartida per tot el món i disposar d’elles és qüestió econòmica i ambiental. Com a energies convencionals podem anomenar el carbó, el petroli, el gas natural, i la nuclear.

– El petroli: els petroli és un líquid bituminos (orgànic i combustible) i d’origen natural. Es preveu que ens queden 50 añs de reserva de petroli. Com a avantatge podem dir que és versàtil.

-El carbó: Elcarbó és una roca sedimentària d’origen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil  pel seu elevat poder calorífic gràcies a que té un contingut majoritari de carboni.

– El gas natural: està format per una barreja de gasos i es troba en jaciments fòssils. Pot trobar-se sol, disolt o associat al petroli o a diposits de carbó. També es pot aobtenir amn processos de descomposició de restes organiques.

-La nuclear: s’obté aprofitant les reaccions nuclears espontàneas o provocades pels humans. La característica principal és la elevada cantitat d’energies que pot produir-se per una unitat de massa de material utilitzat, en comparació amb altres tipus d’energia.

Read Full Post »

EP/ Canal Solidario (19/06/2003)
La organización ecologista Greenpeace propuso hoy un plan eólico marino en España y Portugal que prevé instalar 25.000 megavatios (MW) de potencia hasta el año 2030, para generar 62.500 millones de kilovatios/hora anuales y evitar la emisión a la atmósfera de 25 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).

El informe ‘Viento en popa’, presentado ayer en el marco de la Conferencia Eólica Europea (EWEC 2003) que se celebra en Madrid durante esta semana, considera que la energía eólica marina de la Península Ibérica podría destinarse a inyectarla en la red eléctrica, y proporcionar 35.000 kilovatios/hora anuales, lo que supone el 10 por ciento del consumo de España y Portugal cada año.

Asimismo, la eólica marina se destinaría a la obtención de hidrógeno para automoción y alcanzaría el 8 por ciento del consumo del parque automovilístico, y a la desalación de agua.

Según los ecologistas, el plan eólico marino debería incluir la declaración de interés nacional del recurso eólico marino; el establecimiento una bonificación específica para esta tecnología; la realización de estudios detallados sobre el potencial eólico marino y disponibilidad pública de estos datos; una selección de emplazamientos y que dé prioridad de acceso a la red para la electricidad eólica sobre la procedente de combustibles fósiles y nuclear.

Sustitución de los combustibles fósiles

El responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace España, Emilio Rull, señaló ayer en rueda de prensa que uno de los emplazamientos que cuenta con mayores potencialidades es el Golfo de Cádiz, por su profundidad de fondos marinos y los vientos disponibles casi de forma constante.

Por su parte, José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Energía Limpia de Greenpeace España, indicó que la eólica marina no es una alternativa a la eólica terrestre, sino que debería sustituir a los combustibles fósiles y centrales térmicas.

Font: Canal solidario- http://www.canalsolidario.org

Read Full Post »

Read Full Post »