Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for gener de 2009

La biomassa és una font important que pot contribuir a pal·liar el dèficit energètic actual, ja que és renovable,,barata ,relativament neta. i necessita tecnologies poc complexes. L’energia de la biomassa està continguda en els enllaços químics d’alta energia presents a la matèria viva. Per tant, qualsevol ésser viu, o les sues restes constitueixen una font potencial d’energia que es pot alliberar i utilitzar directament, o després d’un tractament previ.

Hi ha moltes fonts d’energia classificables sota el concepte “biomassa”. La biomassa és una energia neta. La biomassa és la font d’energia que junt amb la eòlica més aportacions pot realitzar. El concepte biomassa significa aprofitament energètic de la matèria orgànica.

La biomassa és un combustible no fòssil, les emissions de C02 que produeix no alteren l’equilibri de la concentració de carboni atmosfèric, i per tant, no contribueix en el efecte hivernacle. És una forma d’emmagatzematge  a curt termini de l’energia solar en forma de carboni.

El seu ús redueix les emissions globals de CO2 sempre que se substitueixi a un combustible fòssil.

En els casos en els que s’aprofita el metà( gas que té més poder en l’efecte hivernacle) i s’evita la seva emissió, el benefici climàtic és major.

La biomassa es part del cicle natural del carboni entre la terra i l’aire.

La biomassa pot ser:

-residus agrícolas:palla..

-residus forestals:llenya,branques..

-restes de fusta de les industries forestals:astelles..

-cultius energetics: cards..

-residus dels animals: excrements…

És un tipus d’energia renovable, sempre i quan es fagi una explotació controlada dels seus recursos naturals.

 

Informació obtinguda de: http://www.greanpeace.es, http://www.aplicasolars.com.

Anuncis

Read Full Post »

Avantatges de l’energia eòlica.

 

 L’energia eòlica no contamina, és inesgotable i frena l’esgotament de combustibles fòssils contribuint a evitar el canvi climàtic. És una tecnologia d’aprofitament totalment madura i posada a punt.

És una de les fonts més barates, pot competir i rendibilitzar amb altres fonts energètiques tradicionals com les centrals tèrmiques de carbó (considerat tradicionalment com el combustible més barat), les centrals de combustible i fins i tot amb l’energia nuclear, si es consideren els costos de reparar els danys mediambientals.

El generar energia elèctrica sense que existeixi un procés de combustió o una etapa de transformació tèrmica suposa, des del punt de vista mediambiental, un procediment molt favorable per ser net, exempt de problemes de contaminació, etc.

Se suprimeixen radicalment els impactes originats pels combustibles durant la seva extracció, transformació, transport i combustió, el que beneficia l’atmosfera, el sòl, l’aigua, la fauna, la vegetació, etc. Evita la contaminació que comporta el transport dels combustibles; gas, petroli, gasoli, carbó. Reduïx l’intens tràfic marítim i terrestre prop de les centrals.

Suprimeix els riscos d’accidents durant aquests transports: neteges i marees negres de petroliers, trasllats de residus nuclears, etc. No fa necessària la instal·lació de línies de proveïment: Canalitzacions a les refineries o les centrals de gas.

 La utilització de l’energia eòlica per a la generació d’electricitat presenta nul·la incidència sobre les característiques fisicoquímicas del sòl o el seu erosionabilidad, ja que no es produïx cap contaminant que incideixi sobre aquest mitjà, ni tampoc abocats o grans moviments de terres.

Al contrari del que pot ocórrer amb les energies convencionals, l’energia eòlica no produïx cap tipus d’alteració sobre els aqüífers ni per consum, ni per contaminació per residus o abocaments.

 

Desventatges de l’energia eòlica.

 

L’aire al ser un fluid de petit pes específic, implica fabricar màquines grans i en conseqüència cares. La seva altura pot igualar a la d’un edifici de deu o més plantes, mentre que l’envergadura total de les seves aspes arriba a la vintena de metres, la qual cosa encareix la seva producció.

Des del punt de vista estètic, l’energia eòlica produeix un impacte visual inevitable, ja que per les seves característiques precisa uns emplaçaments que normalment resulten ser els quals més evidencien la presència de les màquines (turons, pujols, litoral). En aquest sentit, la implantació de l’energia eòlica a gran escala, pot produir una alteració clara sobre el paisatge, que haurà de ser avaluada en funció de la situació prèvia existent en cada localització.

 Un impacte negatiu és el soroll produït pel gir del rotor, però el seu efecte no és mes acusat que el generat per una instal·lació de tipus industrial de similar entitat, i sempre que estiguem molt pròxims als molins.

També ha de tenir-se especial cura a l’hora de seleccionar un parc si en els voltants habiten aus, pel risc mortandad a l’impactar amb les pales, encara que existeixen solucions referents a això com pintar en colors cridaners de les pales, situar els molins adequadament deixant “passadissos” a les aus, i, fins i tot en casos extrems fer un seguiment de les aus per radar arribant a parar les turbines per a evitar les col·lisions.

 

 

 

Read Full Post »

Ya fa un temps ens vam assebentar de la intenció de el govern britànic de alimentar a tota la població de Gran Bretanya amb energia eòlica per al 2020. Volen construir 7000 turbines eòliques. Totes en granges eòliques mar endins, que quan estiguin funcionant podran generar 33 gigavols, prou per a alimentar a totes les llars britàniques d’electricitat. Això va anunciar el secretari d’estat John Hutton. Va acceptar que les turbines canviaran la costa britànica, però només així podran assolir abandonar les fonts d’energia contaminants que estan canviant el clima del nostre planeta, va dir Hutton. Actualment les granges eòliques mar endins de Gran Bretanya estan produint dues gigavatios, suficient per a 1 milió i mig de llars.

Hutton també va anunciar que el Regne Unit té un dels millors recursos eòlics mar endins del món, una llarga història de disseny, instal·lació i experiència operativa en els ambients mar endins i l’habilitat i capacitat de fabricació per a aquest excitant nou sector.

Ara, que l’energia eòlica marina a Gran Bretanya es una realitat, ens hem assabentat que no només és una aposta a les energies renovables pel bé del medi ambient, i del planeta, ja que és una gran ajuda en la lluita contra l’escalfament global, sinó que el govern britànic guanyarà molts diners amb l’energia eòlica. Almenys guanyaran  100 milions de lliures esterlines a l’any. El “Crown Estate” que és el propietari de la línia costanera de les illes i del jaç marí al voltant del Regne Unit,  ja ha signat contractes per desenes de milions de lliures, amb operadors de granges eòliques de mar endins i té la propietat total del jaç marí fins a les 12 milles, al voltant de tot el Regne Unit, i drets addicionals sobre l’extensió de la plataforma continental, fins a les 200 milles.

Read Full Post »

L’energia Geotérmica es una energia que sobte a causa de la calor produida en l’interior de la terra per la desintegració d’elements radioactius i de la calor que es va originar en el proccés de formació de la terra.
Aquest energia es presenta en forma de jaciments d’aigua calenta, com ara volcans o gueisers.

EXTRACCIÓ:
Es perfora el terra i s’extreu l’aigua en forma de vapor( sempre i que la seva temperatura sigui suficienment elevada) per despres aplicarla al diferents metodes d’obtenció d’energia.

COM ES FORMA:
1- L’aigua s’acumula en el subsòl o aqüífer.
2- Un raig calorific provinent del magma escalfar l’aigua.
3- Diverses roques esquerdades fan posible que la font exterior també tingui calor.
4- A la escorça superior roques de caracter impermeable fan posible que es retingui la calor de la escorça inferior.

RECURSOS OBTINGUTS:
Aigua calenta per a tot tipus d’usos, i corrent electric.

AVANTATGES:
1- Evita la dependencia de recursos del exterior.
2- Produeix pocs residus.
3- La seva producció no es veu afectada per el agents externs ( plujes, sequeres….)
4- Serveix com a substitut de la energia fossil i nuclear entres altres.
5- Comportar un gran estalvi economic.

INCONVENIENTS:
1-Emissió d’àcid sulfhídric que es detecta per una olor molt forta, però que en quantitats molt elevades no es percep i és letal.
2-Emissió de CO2, i per tant augment de l’efecte hivernacle.
3-Contaminació tèrmica
4-Degradació del paisatge
5-No es pot transportarment del planeta.

Read Full Post »

Energia Nuclear

L’energia nuclear és l’energia que es desprèn com a resultat d’una reacció nuclear. Hi ha dos maneres d’obtenir l’energia nuclear: a través d’un procés de fisió nuclear, quan es divideixen els nuclis dels àtoms, o bé per fusió nuclear. Quan es produeix una reacció nuclear, s’allibera una gran quantitat d’energia perquè la massa de les particules que s’involucren en el procés es transformen directament en energia. Aquest procés és el que es duu a terme en una central nuclear.

Però, quan parlem de l’energia nuclear, no parlem només de l’energia que és produeix en una central nuclear, i que serveix per abastir amb electricitat a una part de la població. Sinó que també es emprada en altres àmbits, com en el de l’agricultura i l’alimentació, en la hidrologia o en la medicina… per sobtat que ens sembli.

Read Full Post »

Pros i contras de l’utilització de l’energia eòlica marina:

 

CONTRAS:

·        El cost de la instal·lació de molins de mar, és molt superior al cost de la instal·lació de molins terrestres.

·        Els preus de les cementacions han disminuit mot en els últims anys, el que significa que el preu del “megawatt”de potencia, s’està igualant al preu d’altres energies renovables, nua cosa impensable fa uns anys.

AVANTATGES:

·        La vida útil dels molins de mar, es a dir, l’eficiència, es major a la dels molins de terra.

·        Aquesta manera d’obtenció d’energia compta amb el suport de moltes organitzacions ecologistes, com ara “Greeanpeace”, que aposten pel seu caràcter renovable y la seva poca incidència en l’ecosistema.

·        Els aerogeneradors marins no tenen un efecte significatiu en la vida de les aus marines, ja que els rotors que giren no les allunyaven de les àreas d’alimentació.

Read Full Post »

El Ministerio de Medio Ambiente considera el 43% de la costa española apto para la instalación de parques eólicos marinos. Ecologistas, pescadores y hosteleros alertan sobre las consecuencias negativas.

MANUEL ANSEDE – MADRID – 19/12/2007 23:09 FUENTE: Diario El Público

En el siglo III antes de Cristo, la ciudad griega de Rodas recibía a los barcos con una extraordinaria escultura del dios griego Helios. El Coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo antiguo, medía 32 metros. Era sólo un poco más pequeño que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Ambos gigantes parecen enanos comparados con los colosos que presidirán en unos años las costas españolas.

El pasado 11 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente presentó un Estudio Estratégico Ambiental para determinar las zonas del litoral aptas para la instalación de parques eólicos marinos.

El 42,8% de las costas españolas son, según la Administración, áreas adecuadas para el establecimiento de los descomunales aerogeneradores marinos, de 80 metros de altura sobre el nivel del mar y con palas de unos 45 metros.Los primeros parques llegarán a partir de 2010.

Endesa y Acciona, que estudian la viabilidad de un parque en el Cabo de Trafalgar, y Capital Energy, en el Delta del Ebro, son las empresas que mejor se han colocado en este nuevo mercado.

Según datos de la Asociación Empresarial Eólica, los parques marinos producirán, a partir de 2020, 12.000 GWh cada año, la energía suficiente para satisfacer el consumo doméstico de cuatro millones de personas. Un auténtico subidón de energía renovable.

A pesar de sus ventajas, la energía eólica marina se ha encontrado con enemigos en diferentes frentes. Por un lado, los pescadores ven los aerogeneradores como intrusos en sus caladeros.

Por otro, los hosteleros critican su impacto visual y temen que en algunas playas españolas el sol se ponga entre barrotes. Finalmente, los ecologistas denuncian el riesgo de instalar molinos de viento en un ecosistema marino prácticamente desconocido. 

“Precipitación” del Gobierno

El coordinador del Área de Conservación de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, cree que los aerogeneradores, “mal colocados”, son una amenaza para las aves, “tanto en tierra como en el mar”.

Su organización ha asesorado al Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración del mapa de zonas geográficas excluidas. “Parece que han respetado las áreas que sugerimos, pero, aun así, creemos que el Gobierno se ha precipitado”, afirma Atienza.

El 60% de las especies de aves marinas que se reproducen en España se encuentra amenazada. Por ello, SEO/Birdlife mantiene que antes de autorizar parques eólicos marinos es necesario identificar las áreas que deben ser protegidas.

Y, de momento, la Red Natura 2000 en el mar está en pañales. “Estamos a favor de la energía eólica, pero siempre que se planifique bien, no es lógico solucionar un problema generando otros”, expone Atienza.

A su juicio, las organizaciones ecologistas no están poniendo obstáculos a la llegada de la energía eólica marina. “Se nos achaca que dilatamos los plazos, pero si hoy no tenemos conocimientos adecuados del medio marino es porque la Administración no se ha puesto manos a la obra. Llevamos 10 años pidiendo que investiguen”, se queja.

El presidente de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores, Evaristo Lareo, es mucho más contundente. “Estamos absolutamente en contra de los parques eólicos marinos, porque compiten con muchas zonas de pesca, sobre todo en el caso de las embarcaciones pequeñas”, expone Lareo como portavoz de una organización que agrupa a 20.000 profesionales de la pesca de bajura y el marisqueo.

“Cuando se instalen habrá que ver cómo funcionan, el ruido que hacen y su impacto en el paisaje”, advierte.El director de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Alberto Ceña, es más optimista: “En España no tenemos experiencia en este ámbito, por eso hay miedo. Las novedades siempre generan una oposición de entrada, pero, en realidad, los parques afectan mínimamente a la avifauna y a la pesca”.

“Demasiado restrictivo”

La AEE está evaluando el mapa de zonas excluidas elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. “En general, nos parece demasiado restrictivo, porque desplaza la mayor parte de las instalaciones a siete kilómetros de la costa y las zonas sin restricción son demasiado profundas y requieren soluciones complejas”, explica Ceña.

España es el segundo productor de energía eólica del mundo, solo por detrás de Alemania. Sin embargo, el debate sobre los parques marinos llega con muchos años de retraso.

Dinamarca instaló el primer parque en 1991. Inglaterra, Holanda, Suecia e Irlanda también cuentan con aerogeneradores en el mar. En realidad, no es un síntoma de atraso. Las empresas eólicas españolas no han mostrado interés por el océano por una razón muy sencilla: el desarrollo de un parque marino es entre un 20% y un 30% más caro que el de uno terrestre y, de momento, no falta espacio en tierra para instalar molinos de viento.

Además, en países como Dinamarca la plataforma continental desciende de manera suave, y mantiene una profundidad de entre 5 y 10 metros, perfecta para la instalación de aerogeneradores. En España, el descenso es mucho más brusco y dificulta el enraizamiento de los molinos.“Ahora que el panorama administrativo se ha despejado, hay que explicar a la población las ventajas de la energía eólica marina”, agrega Ceña.

Entre ellas, la solución a la dependencia energética exterior, que alcanza el 80% en España. Todo un reto para cientos de colosos de fibra de carbono

Read Full Post »

Older Posts »