Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Desembre de 2008

L’energia mareomotriu aprofita l’energia renovable que es produeix en els ascensos i descensos de les marees, degudes a les forces gravitatòries entre la Lluna, la Terra i el Sol. El rang mitjà està entre 0,5 i 1 metre.

 

Funcionament

Quan la marea puja les comportes dels discs s’obren i l’aigua entra a l’embassament. Les comportes es tanquen quan l’aigua està al màxim nivell.

El nivell del mar descendeix llavors s’obren les comportes de les turbines perquè l’aigua passi a través d’elles cap al mar. La força de l’aigua mou l’hèlix de la turbina i quan gira acciona un generador que té acoblat, que és el que produeix l’electricitat.

 

Avantatges

-Renovable

-Neta

-Silenciosa

-Baix cost matèria primera

-Disponible en qualsevol clima i època de l’any

 

Inconvenients

-Costos d’inversió alts respecte al rendiment. 

-Localització puntual.

-Limitada, només aprofitable comercialment a partir de marees de més de 6 metres.

-Les infraestructures es poden malmetre fàcilment.

-Les parts metàl·liques de la construcció estan exposades a la sal de l’aigua del mar.

-Dificultat de trasllat de l’energia produïda.

-Efecte negatiu sobre els ecosistemes aquàtics.

-Impacte visual i estructural sobre el paisatge.

-La producció d’energia varia diàriament en funció de les marees.

-Les crestes de màxima generació d’energia es donen precisament en plena nit, coincidint amb el període de menor demanda d’energia elèctrica.

 

 

 

 

 

 

Anuncis

Read Full Post »

L’energia hidràulica, es una energia renovable, amb un  mínim impacte ambiental que utilitzar la energia mecànica que crear el moviment de la caiguda del aigua, a traves de un determinat sistema de turbines. Les centrals hidroélectriques va aparéixer al segle XIX provocant la obtenció de electricitat a través de la energia cinètica.
El sistema de les centrals hidroélectriques  es basa sobretot en el moviment de les turbines combinades amb l’aigua, que provoquen una força motriu que combinada també amb els alternadors, fan sorgir l’electricitat
Antigament la energia hidràulica, s’havia obtingut a traves d’un sistema de roda de molí el cual anava girant mentres que un salt d’aigua queia una certa altura sobre aquest, i llavors, aquest Procés provocaba una força de moviment.
La roda de molí s’havia fet servir per moldre el blat, no va ser fins al esclat de la revolució industrial, que la energia hidràulica va passar a formar-se en les centrals hidroelèctriques i a crear electricitat. Cal dir que a causar d’aixo aparèixer un invent revolucionari en l’epoca, com es el generador elèctric.
Cal dir que, en comparació a les diverses energies, la hidràulica podria arribar a ser la que provocaria menys impacte ambiental i a la vegada, una forta productivitat, ja que com s’ha esmentat abans aquesta energia es crea a traves del moviment del aigua i per lo tant es clarament renovable, a part de que realment productiva, ja que el procés de electrificació de Catalunya es va produir a causa de les centrals hidroelèctriques i que de totes les fons d’energia renovables va ser i es la que ha assolit un desenvolupament a gran escala.

Read Full Post »

Energia solar

L’energia solar és l’energia renovable obtinguda directament del Sol. La radiació solar incident a la terra pot aprofitar-se per la seva capacitat per escalfar o directament a través de l’aprofitament de la radiació en dispositius òptics o d’altres tipus.
La radiació és aprofitable en els seus components directament i difosa, o bé en la suma d’ambdues. La radiació directa és la que arriba directament del focus solar, sense reflexions o refraccions intermitges. La difosa és aquella que està present a l’atmosfera gràcies als múltiples fenòmens de reflexió i refracció solar dels núvols, i la resta d’elements atmosfèrics i terrestres. La radiació directa és direccional i pot reflectir-se i concentrar-se, mentre que la difosa no, ja que és omnidireccional.

Hi ha diversos tipus:
* Energia termosolar: és la utilització de la radiació solar destinada a l’ús com aigua calenta sanitària o calefacció.

* Energia solar fotovoltaica: Per produir electricitat, en plaques de semiconductors que s’exciten amb la radiació solar.

* Energia solar termoelèctrica: consisteix en l’obtenció d’energia elèctrica i eventualment calor, a partir de l’escalfament d’un fluid mitjançant radiació solar, i el seu ús en un cicle termodinàmic convencional per produir potència.

Read Full Post »

L’energia eòlica marina és, de la mateixa manera que la eòlica terrestre, una aplicació de la força produïda pel vent. La diferència respecte a la obtinguda a la terra radica en què els aerogeneradors s’ubiquen mar endins.
El seu cost d’instal·lació és molt superior al de les zones terrestres, però també la seva vida útil és major. A més a més, els costos de les cimentacions i ancoratges han disminuït de forma espectacular als últims anys, amb el que el preu del megawatt (MW) de potència s’està igualant a d’altres energies renovables.
questa mena d’obtenció d’energia compta a més amb el beneplàcit d’organitzacions ecologistes com Greenpeace, ja que consideren molt important el seu caràcter renovable i la seva mínima incidència a l’ecosistema.
A més a més, l’energia eòlica marina té, segons els experts, un prometedor futur, sobretot a països amb una alta densitat de població que redueix les possibilitats de trobar un lloc apropiat a terra. A l’actualitat els parcs offshore, se situen en aigües poc profundes, allunyats de les rutes marines comercials, dels emplaçaments militars i dels espais d’interès natural. La distància a la costa ha de ser de com a mínim de 2 quilòmetres per tal d’aprofitar millor el vent.

Em volgut destacar per sobre l’energia eòlica marina perquè forma part de la notícia d’on partim. Centrant-nos en ella, a part dels avantatges i del futur prometedor, els habitants de les ciutats afectades a Espanya per la proposta de construir parcs marítims no estan d’acord perquè afecta al sector de la pesca (les tonyines) i a l’estètica de les platges.
Dinamarca-energia eòlica marina

Read Full Post »